Ondernemend Texel meer bewust van digitale veiligheid

door: SnelStart op: 31 oktober 2016

Ondernemend Texel meer bewust van digitale veiligheid

Texel DigitaalOosterend, 31 oktober 2016 – “De pakketbezorgers op Texel zijn misschien wel de grootste hackers op Texel. Zij weten immers overal waar de achterdeur openstaat”. Met deze ludieke vergelijking opende Ivo Huizinga vorige week maandag 24 oktober de tweede bijeenkomst van Texel Digitaal. Deze bijeenkomst stond in het teken van digitale veiligheid (oftewel: cybersecurity) voor ondernemers.

Kennis delen: de stand van zaken
Kennis delen over automatisering is één van de belangrijke doelstellingen van het project Texel Digitaal van SnelStart. Niet alleen voor haar klanten, maar voor alle Texelse ondernemers. Huizinga begon de avond dan ook met het delen van de stand van zaken rondom Texel Digitaal in samenwerking met ondernemer Torsten Klemp van T-Connect. Een werkgroep van Texelse ondernemers is bijvoorbeeld bezig met een vragenlijst voor ondernemers. Welke vragen stel je jezelf als ondernemer, indien je een proces binnen jouw bedrijf gaat automatiseren.

Digitale veiligheid in begrijpelijke taal
Na deze korte statusupdate betrad spreker Stefan Zevenberg van NewComm IT het podium. Hij wist de ruim 50 aanwezige ondernemers ruim een uur te boeien met de risico’s van cybersecurity. Ondernemers zijn zich hier onvoldoende bewust van en kennen vaak hun verantwoordelijkheid hierin niet. De schade door cybercrime ligt echter met 10 miljard euro per jaar liefst tien keer hoger dan schade door 'gewone' diefstal. Termen als DDOS, malware, phishing, ID-fraude, cryptolockers en dergelijke werden in begrijpelijke taal uitgelegd aan de ondernemers. Uiteraard kwamen ook de maatregelen die men hier tegen kan treffen aan bod.

Ondernemer verantwoordelijk voor risico's
Eén van de belangrijke onderwerpen was ook de verantwoordelijkheid van de ondernemer voor de (klant)data. Als een bedrijf bijvoorbeeld wordt gehacked en haar data (of data van haar klanten) komt op straat te liggen, dan ben je als bedrijf verantwoordelijk. Je moet dit bijvoorbeeld altijd melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, aangezien sinds 1 januari van dit jaar de meldplicht Datalekken bestaat. Na afloop van zijn verhaal realiseerde 75% van de aanwezigen zich dat ze meer moesten doen met digitale veiligheid.

Bewustwoording informatieveiligheid
De bijeenkomst werd afgesloten met een aantal tips van Carlo Kuip, bij SnelStart verantwoordelijk voor informatieveiligheid. Zijn verhaal omtrent risico gebaseerd denken sloot aan bij de presentatie van zijn voorganger. Hij vroeg de ondernemers na te denken over de top 5 van informatiebronnen of –systemen die belangrijk zijn voor hun bedrijf. Hoe wordt hiervoor het risico bij uitval of verlies afgedekt? Voor een winkel is bijvoorbeeld een pinterminal van groot belang. Wat als deze uitvalt? Of er is een probleem met de internetprovider? Loont het op dat moment de moeite om een 2e internetverbinding te hebben bij een andere provider.

Geslaagde tweede bijeenkomst Texel Digitaal
Een andere belangrijke tip ging over het maken van back-ups. Iedere ondernemer moet zorgen dat zijn belangrijke data ook op een (fysiek) andere locatie aanwezig is. Het is echter wel van belang om regelmatig te testen dat deze back-up ook werkt. Een andere mogelijkheid is om alle automatisering van het bedrijf te verhuizen naar de Cloud. Tijdens de aansluitende borrel bleek uit de gesprekken dat het doel om ondernemers meer bewust te maken van digitale veiligheid was geslaagd.

Voor meer tips over digitale veiligheid: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/ en www.alertonline.nl/tips.

Lees ook ons verslag van de eerste bijeenkomst van Texel Digitaal.