Maak als IT-er de droom van Continuous delivery tot een werkelijkheid!

door: Carlo Kuip op: 22 mei 2015

Maak als IT-er de droom van Continuous delivery tot een werkelijkheid!

Is het een droom of realiteit? Het afgelopen jaar besteedde de media voor software development veel aandacht aan het onderwerp "continuous delivery". Deze term verwijst naar het op elk moment kunnen leveren van werkende software vanuit de actuele broncode.

Klanten betrekken bij productontwikkeling

De grote waarde van dit mechanisme (voor klant en ontwikkelaar) zit in de mogelijkheid om de klant nauw te betrekken bij productontwikkeling en het geven van feedback op de echte applicatie. De klant ziet en voelt letterlijk hoe iets nieuws werkt. 

Feedback beperkt verspilling

Door deze snelle feedback signaleert u bij de ontwikkeling van een product vroegtijdig of de voorgestelde ontwikkeling voldoet aan de verwachtingen van uw klant. Daar waar dit niet zo is, ontstaat dus de mogelijkheid om vroegtijdig in te grijpen en beperkt u verspilling.

Zorg voor korte feedbackrondes (feedback loop)

De visie achter "continuous delivery" vindt zijn origine in de Agile principes. Daarbij streeft men naar een zo kort mogelijke feedback loop en continue leveren van hoge kwaliteit software. De kern: het verkorten van een feedback loop, om snel beter geïnformeerde beslissingen te nemen. 

De 5 stappen van de een effectieve feedback loop

Het toepassen van een feedback loop is niet iets nieuws. Deze methode is in andere vakgebieden ontwikkeld en succesvol gebleken. We kennen onder andere : LEAN, afkomstig uit het Toyota Production System. OODA loop, afkomstig uit de wereld van militaire luchtvaart ("dog fighting") en The scientific method, de basis voor elk wetenschappelijk onderzoek.  

Wat deze methoden gemeen hebben is het volgende stappenplan:
  1. Stel een gewenste uitkomst vast
  2. Stel de huidige positie vast 
  3. Benoem een volgende stap waarvan u vermoedt dat deze u in de richting van de gewenste uitkomst stuurt
  4. Voer de benoemde stap uit
  5. Ga verder naar stap 1

Met kleine stapjes naar een groot resultaat

Het is de kunst deze cyclus zo snel mogelijk te leren doorlopen en kleine stapjes te nemen. Bij Toyota gebeurt dit bijvoorbeeld meermaals per dag. Hierdoor verbetert het productieproces dus iedere dag. Zet u kleine stapjes, dan werkt u iedere dag met minimaal risico aan het verbeteren van uw product en proces. Daarmee bespaart u kosten en verbetert u continue de kwaliteit van het product of de dienst.Softwareontwikkelaars zien continuous delivery als een uitdaging

Voor veel softwareontwikkelaars is het inslaan van de weg naar continuous delivery een enorme uitdaging. Zij zijn gewend aan het één of twee keer per jaar leveren van nieuwe software. En we moeten naar een situatie waarbij we werken aan software, die dagelijks wordt geleverd. Daar komt u natuurlijk niet in één dag. 

Start bij continuous delivery met een klein stukje van uw IT oplossing

Het beste kunt u beginnen met eerst een klein stukje van uw IT oplossing door de hele "continuous delivery" cylus laten lopen. Dan leert u over de uitdagingen, die trouwens vaak in de 'last mile' liggen. Wanneer er iets knelt, kunt u dit relatief eenvoudig verhelpen (zonder het risico alles nogmaals te moeten aanpassen). Voor meer info klik hier.

Bij SnelStart zijn we hard bezig de weg te openen om sneller feedback op onze dagelijkse ontwikkelingen te krijgen. Voor ons is het geen droom meer, maar vooral een weg waarop veel stapjes gezet moeten worden om bij het gestelde doel uit te komen. 

Veel succes om het verwezenlijken van uw continuous delivery droom!

Bent u nog geen klant van SnelStart, maar wel nieuwsgierig? U kunt het gemak van SnelStart 30 dagen gratis uitproberen!


Probeer SnelStart 30 dagen gratisDit blog is geschreven door Carlo Kuip, IT Architect bij SnelStart